Hiển thị 1 kết quả

Gói noloss cùng Zen trade

Noloss với các gói cùng ZEN TRADE Noloss gói số 1 từ 2.5 đến 8% hedging và an toàn Gói copy trade an toàn cam kết stop tại -30% Gói 50 50 – Theo tỉ lệ 5 – 5  giao dịch tại ZEN trade Gói 30 70 – Khách hàng nhận 70% ZEN nhận 30% …