Hiển thị 2 kết quả

Noloss ủy thác đầu tư và giao dịch không thua lỗ

Noloss với các gói cùng ZEN TRADE Noloss gói số 1 từ 2.5 đến 8% hedging và an toàn ( chúng ta biết lãi suất bank hiện tại là 7% năm tức 0.58%/ tháng ) ( vì sao có thể noloss chúng ta có thể xem kỹ các cơ chế hedging và chuyển giá tại đây một …

Gói noloss cùng Zen trade

Noloss với các gói cùng ZEN TRADE Noloss gói số 1 từ 2.5 đến 8% hedging và an toàn Gói copy trade an toàn cam kết stop tại -30% Gói 50 50 – Theo tỉ lệ 5 – 5  giao dịch tại ZEN trade Gói 30 70 – Khách hàng nhận 70% ZEN nhận 30% …